Ostatnia aktualizacja 20 maja 2024 r.

Data wejścia w życie 06 września 2022 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady działania strony https://dsites.pl NIP: 8762501242, e-mail: kontakt@dsites.pl , telefon: 733 282 139 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku, które gromadzimy podczas korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej ( https://dsites.pl ).
Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i opublikujemy zmienioną Politykę Prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu opublikowania zmienionej Polityki w Serwisie, a dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. W związku z tym zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

  1. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY:

   Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

   1. Imię i nazwisko
   2. Email
   3. Nr. kontaktowy
  1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU:

   Będziemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o użytkowniku do następujących celów:

   1. Marketing/promocja
   2. Reklama ukierunkowana

   Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w jakimkolwiek innym celu, poprosimy go o zgodę i będziemy wykorzystywać informacje o użytkowniku wyłącznie po otrzymaniu jego zgody, a następnie wyłącznie w celu (celach), na które udzielono zgody, chyba że prawo wymaga od nas innego postępowania.

  1. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU:

   Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres od 90 dni do 2 lat po zamknięciu konta użytkownika lub tak długo, jak będziemy ich potrzebować do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Możemy być zmuszeni do przechowywania niektórych informacji przez dłuższy czas, np. w celu prowadzenia dokumentacji / raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe anonimowe informacje i informacje zbiorcze, z których żadna nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

  1. TWOJE PRAWA:

   W zależności od obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub otrzymania ich kopii, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania swoich danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) swoich danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania zgody udzielonej nam na przetwarzanie swoich danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tych praw, można napisać do nas na adres kontakt@dsites.pl. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

   Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zezwoli nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, może nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, o które się ubiegał.

  1. COOKIES ETC.

   Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii śledzenia i jakie są wybory użytkownika w związku z nimi, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

  1. BEZPIECZEŃSTWO:

   Bezpieczeństwo informacji użytkownika jest dla nas ważne i będziemy stosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie informacji użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą. Biorąc jednak pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

 1. INSPEKTOR DS. ZAŻALEŃ / OCHRONY DANYCH:

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ds. skarg NIP: 8762501242, e-mail: kontakt@dsites.pl , telefon: 733 282 139. Zajmiemy się Twoimi obawami zgodnie z obowiązującym prawem.